SC VECTRA LOGISTIC SRL, titular al proiectului CONSTRUCȚIE GOSPODĂRIRE APĂ INCENDIU, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul CONSTRUCȚIE GOSPODĂRIRE APĂ INCENDIU, propus a fi amplasat în JUDEȚUL BRAȘOV, ORAȘ GHIMBAV, STR. AVIATORILOR, NR. 9. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8- 16.30 și vineri, între orele 8 -14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

Ne puteți suna la

(0040) 268 440284 / 440286

Ne puteți trimite email la

office@vectralogistic.ro