Calitate - Siguranță Vectra LogisticPentru noi calitatea este esențială

Principalul nostru obiectiv este ca, toţi clienţii noştri să fie pe deplin mulţumiţi de calitatea serviciilor prestate de noi. Începând din primul an de funcționare, anul 2007, am obţinut certificatul de asigurare al calităţii conform standardelor ISO 9001, conform căruia, la inspecţiile anuale de revizuire din partea organului de certificare, am corespuns cu succes, pe următoarele activităţi:

 • transport internațional de mărfuri
 • transport de marfă cu încărcare totală sau parțială, grupaj
 • distribuție
 • depozitare
 • operațiuni vamale, vămuire
Cei mai importanți indicatori ai sistemului de management al calității
 • 98% indicatori de performanță (KPI) din punct de vedere al preciziei
 • 0,2% dintre transporturi au avut daune/deteriorate
 • 99,9% indexul de calitate al transporturilor finalizate
 • 91% satisfacţie maximă a clienţilor (Analiza Serviciilor Legendare)

Bineînţeles, activităţile noastre sunt în conformitate şi cu reglementările legilor de protecţie a mediului, a muncii şi a sănătăţii. KIR (ISO 14001 Sistemul managementului de mediu) şi MEBIR (OHSAS 18001 Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă).

Siguranța, în primul rând

Vă garantăm, siguranţa transportului mărfurilor Dumneavoastră:

 • veţi avea o persoană de contact desemnată
 • imediat vă anunţăm despre orice modificare legislativă
 • vă oferim pachete de asigurare, pentru diminuarea unor eventuale daune

Puteţi fi liniştit pentru siguranţa mărfii deoarece, dacă dauna se produce din vina noastră, pe Dumneavoastră vă apără în totalitate asigurarea transportatorului CMR şi asigurarea de răspundere civilă a expeditorului în valoare de 300 000 EUR. Pentru protecţia mărfurilor, în circuitul din Uniunea Europeană, folosim sigiliu corporativ.

Peste aceste asigurări, în funcţie de natura, valoarea, locul de destinaţie a mărfii, vă oferim, încheierea unei asigurări complete a mărfii („All risks”), cu tarife avantajoase, personalizate.

Procedurile noastre, de asemenea, asigură maximă siguranţă, acest lucru este confirmat de Certificatul nostru AEOF (Authorised Economic Operator – Full/Statut de Operator Economic Autorizat).

Firma noastră dispune şi de Certificat D&B D-U-N-S. Bisnode, încă din 1908, clasifică firmele, la nivel internaţional. Serviciile sale de clasificare a firmelor, pe baza stabilităţii financiare, a informaţiilor şi a calităţii serviciilor, sunt soluţiile cele mai răspândite în Europa.

Cu mândrie putem declara, că în 2009, am obţinut locul treisprezece ca şi companie de transport şi logistică cu Certificat de Calificare Înregistrată, din cadrul Federaţiei Prestatorilor de Expediţii şi Logistică din Ungaria.

Certificatele noastre:

Documente / Certificări

AEO - Statut de operator economic autorizat
DUN&BRANDSTREET Gold certificate
Certificat ISO
top Vectra Logistic