Misiunea - Valorile Vectra LogisticDin 2007, ca firmă cu capital 100% privat românesc, ne desfăşurăm activitatea după următorul sistem valoric:
Principala valoare este omul – Profesionalismul – Calitatea – Stabilitatea – Dezvoltarea

Pentru noi este importantă asigurarea unor servicii deosebite clienţilor noştri, iar pentru aceasta, colegii noştri sunt pregătiţi pentru provocările profesionale, urmând cursuri şi traninguri sistematice. Pentru noi principale sunt calitatea, profesionalismul, flexibilitatea şi executarea cu simţ de răspundere a sarcinilor.

Mulţumită dezvoltării continue a culturii organizaţionale, a evaluării şi dezvoltării performanţelor, firma noastră stă pe fundații solide.

Obiectivele noastre formulate, realizarea sarcinilor pentru atingerea acestora, toate se concentrează, pe dorinţa de a ne dezvolta împreună cu Dumneavoastră.

Firma noastră este preocupată şi de responsabilizarea socială şi de conştientizarea asupra problemelor de mediu.

SISTEMUL DE VALORI al Vectra Logistic

1. Principala valoare este omul
 • Asigurăm un mediu de lucru, care este deschis, sincer, se bazează pe respectul, stima reciprocă şi pe colaborarea profesională.
 • Ne încurajăm continuu colegii pentru a-și expune ideile, părerile şi pentru preluarea iniţiativei.
 • Păstrăm echilibrul între muncă şi viaţa personală.
 • În vederea asigurării unor servicii deosebite pentru clienţii noştri, ne pregătim colegii pentru provocările profesionale, prin cursuri şi traininguri sistematice.
 • Ţinând cont de munca în echipă, asigurăm dezvoltarea aptitudinilor individuale.
2. Profesionalismul
 • Partenerii noştri sunt serviţi de colegi creativi, vorbitori de limbi străine, cu o pregătire superioară, consolidând prin aceasta încrederea din partea clienţilor cât şi a subcontractorilor.
 • Oferim, exclusiv, soluţii despre care suntem convinşi că servesc obiectivelor noastre comune.
 • Ca urmare a dimensiunii firmei noastre, numai prin servicii speciale, putem fi competitivi între firmele logistice și de transport, iar din această cauză, încă de la înfiinţarea firmei, acordăm atenţie deosebită şi pieţelor din afara Europei.
 • Pentru clienţii noştri, cunoştinţele profesionale şi munca devotată sunt indispensabile, în deosebi în acele regiuni geografice speciale, în care suntem experţi.
3. Calitatea
 • Munca noastră este caracterizată prin flexibilitate, exigenţă şi încredere.
 • Relaţia noastră cu clienţii este condusă de atingerea satisfacţiei maxime din partea clienţilor, pe baza directivelor pe care împreună le-am format.
 • Angajamentele le luăm cu responsabilitate.
 • Procedurile noastre reglementate, în măsura necesară, asigură consecvent o calitate superioară a serviciilor şi o muncă eficientă a colegilor noştri.
 • Luăm măsuri preventive pentru reducerea la minim a apariţiei neconformităţilor.
4. Stabilitatea
 • Ne străduim să încheiem contracte pe termen lung, reciproc avantajoase.
 • Apărăm rentabilitatea şi siguranţa financiară a firmei noastre.
 • Una din bazele fundamentale a stabilităţii pe termen lung a firmei noastre o constituie dezvoltarea continuă a culturii organizaţionale, evaluarea şi creşterea performanţelor.
 • Ca urmare a serviciilor de un nivel remarcabil, realizăm stabilitate şi un profit care ne asigură o dezvoltare continuă.
5. Dezvoltarea
 • Oferind servicii peste aşteptări, consolidăm renumele firmei Vectra Logistic.
 • În conformitate cu cerinţele pieţei, suntem pregătiţi pentru schimbare, avem în vedere reînnoirea continuă.
 • Prin muncă de calitate satisfacem clienţii, cu care împreună punem accent deosebit pe dezvoltarea reciprocă.
 • Obiectivele formulate în viziunea noastră de viitor, le realizăm, prin trasarea şi urmărirea unor sarcini neechivoce.

top Vectra Logistic